Elállási jog

7. ELÁLLÁSI JOG/ÁRU ELÁLLÁSI JOGA

7.1 Ön jogosult tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

7.2 Az elállási időszak tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem a fuvarozó, az utolsó árut leszállította.

7.3 Elállási jogának gyakorlásához Önnek egyértelmű írásos nyilatkozatot (pl. postai úton vagy e-mailben küldött levél) a szerződéstől való elállási döntéséről.

Használhatja a mellékelt elállási űrlapmintát, amely nem kötelező.

7.4. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jogának gyakorlásáról szóló közleményt.

7.5. Elállási űrlapunk mintáját innen töltheti le.

8. AZ ÁRUK VISSZAVONÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

8.1. Ha visszavonja ezt a szerződést, akkor kifizettük Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Ön a kínált legolcsóbb normál szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. általunk), haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor megkaptuk a szerződéstől való elállásról szóló értesítést. Ennél a visszafizetésnél ugyanazt a fizetési módot használjuk, mint amit az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha másban kifejezetten megállapodtunk Önnel; semmilyen körülmények között nem számítanak fel díjat ezért a visszafizetésért. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg meg nem kaptuk a visszaküldött árut, vagy amíg Ön nem igazolta, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik van korábban.

8.2. Önnek haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk az árut attól a naptól számítva, amikor a jelen szerződés elállásáról értesített bennünket. A határidő betartható, ha a tizennégy napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut. Ön viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit. Ön csak az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kezeléstől eltérő kezelésből eredő értékcsökkenésért felelős.

8.3. A következő tételek nem tartoznak a visszaküldésbe:

Azok az áruk, amelyek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása, és amelyek előfordulhatnak az elállási határidőn belül ,

Azok az áruk, amelyek az ügyfél specifikációi szerint készültek, vagy egyértelműen a személyes igényekhez igazodnak,

Azok az áruk, amelyek gyorsan megromolhatnak, vagy amelyek lejárati idejét gyorsan túllépnék

Azok az áruk, amelyeket lezárva szállítanak, és egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaküldésre , feltéve, hogy a pecsétjüket a szállítás után eltávolították,

Az olyan áruk, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredtek más árukkal, alkoholos italok, az ár amelyről szerződéskötésre megállapodtak, de nem korábban a szerződéskötést követő 30 napon túl szállítható, és amelynek aktuális értéke a piaci ingadozásoktól függ, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása,

hang- vagy videofelvételek vagy számítógépes szoftverek, amelyeket lezárt csomagolásban szállítanak, ha a kiszállítás után felbontják,

Újság, folyóirat vagy folyóirat, kivéve az ilyen kiadványok kézbesítésére vonatkozó előfizetési szerződéseket< /p>

8.4. Az elállási jog csak a nem kereskedelmi célú vásárlókat érinti.

9. ELÁLLÁSI JOG/SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ELÁLLÁSI JOG

9.1. Ön jogosult tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől.

9.2. Az elállási határidő a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap.

9.3. Elállási jogának gyakorlásához Önnek egyértelmű nyilatkozatot kell küldenie nekünk (MMFitness GmbH, Industriestraße 1 / Halle H, 2100 Korneuburg / Tel: +43 (0) 02262 71879 / Mail: office(@)mmfitness.at) ( pl. postai úton vagy e-mailben küldött levél) a szerződéstől való elállási döntéséről. Használhatja a mellékelt lemondási űrlapmintát, amely nem kötelező.

(Lásd a 7.5. pontot.)

9.4. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási joga gyakorlásáról szóló értesítést.

9.5. A már teljesen teljesített szolgáltatásokat nem lehet visszavonni.

10. A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ELállás KÖVETKEZMÉNYEI

10.1. Ha visszavonja ezt a szerződést, akkor kifizettük Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Ön a legolcsóbb normál szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. általunk), haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül attól a naptól számítva, amikor megkaptuk a szerződéstől való elállásról szóló értesítést.

10.2. Ennél a visszafizetésnél ugyanazt a fizetési módot használjuk, mint amit az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha másban kifejezetten megállapodtunk Önnel; semmilyen körülmények között nem számítanak fel díjat ezért a visszafizetésért.

10.3. Ha Ön kérte, hogy a szolgáltatások az elállási időszak alatt kezdődjenek meg, akkor ésszerű összeget kell fizetnie, amely megfelel a már nyújtott szolgáltatások arányának addig az időpontig, amikor tájékoztatott bennünket az elállási jog gyakorlásáról. jelen szerződés tekintetében a szerződésben előírt teljes szolgáltatási körhöz képest.

Termék hozzáadva a kívánságlistához
Az összehasonlításhoz hozzáadott termék.